نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

آواشناسی فرانسه

کتابهای دانشگاهی

گیتی دیهیم

آیین نگارش فرانسه

کتابهای دانشگاهی

مهوش قویمی ، ژیلبرت فاطمی

بررسی مقایسه ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه

کتابهای دانشگاهی

سهیلا فتاح, وجیهه هواکشیان

تئاتر در فرانسه

کتابهای دانشگاهی

مهوش قویمی

زبانشناسی فرانسه

کتابهای دانشگاهی

گیتی دیهیم

ضرب المثلها و اصطلاحات متداول زبان فرانسه

کتابهای دانشگاهی

نسرین دخت خطاط

قرائت متون فرانسه

کتابهای دانشگاهی

گلناز رعدی آذرخشی

مبانی انشاء فرانسه

کتابهای دانشگاهی

سهیلا اسمعیلی , رؤیا رزاقی , آناهیتا قائم مقامی

متون اسلامی به زبان فرانسه

کتابهای دانشگاهی

ژیلبرت فاطمی قمی